Kwaliteit

De mens is de zwakste schakel als het gaat over cybersecurity! Door onwetendheid ontstaat 90% van alle datalekken en loopt uw bedrijf ongewenst grote imagoschade op!

Infosentry staat garant voor kwaliteit met als basis de internationaal erkende standaarden. De ISO-standaarden vormen hierbij de kern van onze methodologie met PDCA (Plan – Doe – Check – Act).
We leveren geen papieren systeem maar implementeren een operationeel managementsysteem.

Elke medewerker in uw bedrijf wordt zich bewust van alle beveiligingsrisico’s en hanteert dezelfde kwaliteitsnormen als het gaat over privacy/informatieveiligheid/kwaliteit! Via KPI’s zal u kunnen meten en verbeteren lang nadat onze Infosentry consultants hun missie hebben afgerond.

Onze consultants komen graag langs!

Onze consultants komen graag langs!

We treden op als veiligheidsconsulent zoals de privacy-wetgeving vereist. We adviseren, documenteren en controleren uw privacy- en informatieveiligheid.