+32 (0)3 369 25 97

Specialiteiten

Informatieveiligheid

Informatieveiligheid is de andere kant van de medaille. Confidentiële gegevens, waaronder persoonsgegevens, moeten immers beschermd worden tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, onthulling, verstoring, wijziging, inzage, inspectie, opname of vernietiging.

“There are two types of companies in the world: those that have been compromised and those who don’t know it yet”

De meeste organisaties vertrouwen nog steeds op het traditionele retro-actieve model van informatieveiligheid, waarbij de organisatie enkel reageert op kwaadaardige aanvallen. Moderne informatica bedreigingen zijn echter frequenter, complexer en innovatiever dan ooit. Deze hedendaagse bedreigingen hebben mogelijks een grote organizationele impact en kunnen soms zelfs de bedrijfscontinuïteit bedreigen.

informatieveiligheid

Organisaties kunnen best overstappen naar een pro-actief model voor het beheersen van de informatieveiligheid. Dit kan door een risico management methodologie te implementeren waarbij de informatieveiligheidrisico’s periodiek worden geherevalueert en correctieve maatregelen worden genomen om deze onder een aanvaardbaar niveau te houden.

Onze diensten zijn er op gericht op het identificeren van informatieveiligheid risico’s van organisaties en het implementeren van risk-based managementsystemen voor het continu verbeteren van de informatieveiligheid governance en controlemaatregelen binnen uw organisatie.

© Copyright infosentry NV 2018 | All Rights Reserved | Cookie policy | Privacy policy