+32 (0)3 369 33 97

Specialiteiten

Privacy/GDPR

Privacy is het vermogen om persoonlijke informatie af te schermen van de maatschappij. Dit is moeilijker dan ooit te voren. Vandaag worden er immers meer persoonsgegevens verzameld en verwerkt dan ooit eerder in de menselijke geschiedenis. Dit is een rechtstreeks gevolg van de hedendaagse informatica technologieën:

 • Big Data
 • Social Media
 • Cloud Computing
 • Wearables
 • IoT (Internet of Things)

Europa wenst een modern juridisch antwoord te bieden aan deze privacy bedreigingen en dit leidde tot de creatie van een aantal wetten voor het beschermen van persoonsgegevens, waaronder de:

 • GDPR (General Data Protection Regulation, wettelijk naleefbaar vanaf 2018)
 • NIS (Network & Information Security) richtlijn
 • E-privacy richtlijn (2002/58/EG)
 • Data Breach richtlijn (2009/136/EG)
 • EU – US Privacy Shield

Dit wettelijk kader staat in voor de bescherming van de persoonsgegevens van (Europese) burgers. Voor organisaties vormt het echter een hele uitdaging om al deze (nieuwe) wettelijke verplichtingen na te leven, waaronder:

 • Het aanstellen van een Data Protection Officer
 • Uitvoeren van Privacy Impact Assessments
 • Inbouwen van Privacy by default & design
 • Cookiebeleid

Als privacy voorvechter assisteren wij uw organisatie bij al uw privacy gerelateerde uitdagingen. Wij identificeren de wettelijke verplichtingen die relevant zijn voor uw organisatie en implementeren de nodige processen en informatieveiligheidscontroles op een pragmatische wijze binnen uw organisatie. Meer informatie over onze dienstverlening kan u hier terugvind.

© Copyright infosentry NV 2018 | All Rights Reserved

Proudly designed by Deal webdesign