Veiligheid

Tegen 2021 zal Cybercriminaliteit jaarlijks 6 miljard dollar kosten aan de bedrijven wereldwijd! Dit maakt cybercriminaliteit winstgevender dan drugshandel!

Hier draait alles om informatieveiligheid. Uw confidentiële gegevens, waaronder persoonsgegevens, moeten beschermd worden tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, onthulling, verstoring, wijziging, inzage, inspectie, opname of vernietiging. Moderne informaticabedreigingen zijn echter frequenter, complexer en innovatiever dan ooit.

Infosentry bekijkt proactief hoe u zich kunt wapenen tegen kwaadaardige aanvallen zodat uw bedrijfscontinuïteit niet in het gedrang komt of ongewild de zakken van cybercriminelen vult. Dit kan door een risicomanagement methodologie te implementeren zodat we de informatieveiligheid risico’s van uw bedrijf identificeren en verbeteren.

Meer advies over onze security check

We screenen via een audit hoever u staat inzake informatieveiligheid en waar de privacy risico’s zich bevinden. Dit is de eerste stap in ons traject.